Delimitarea, numerotarea si sediile sectiilor de votare la nivel de UAT Gura Foii

ROMÂNIA JUDEŢUL DÂMBOVIŢA UAT GURA FOII

PUBLICAŢIE din 11.11.2016

Pentru punerea în aplicare a prevederilot art. 20 alin 5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, modificată, coroborate cu prevederile punctului 95 din H.G. nr. 635/2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şu Camera Deputatilor din anul 2016, se aduce la cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea, precum şi sediile secţiilor de votare constituite la nivelul UAT Gura Foii, după cum urmează:

- Secţia de votare nr. 252 Gura Foii, cu sediul în comuna Gura Foii, Şcoala Gimnazială Gura Foii şi cuprinde alegatorii din satele Gura Foii si Catanele,

- Secţia de votare nr. 253 Bumbuia, cu sediul în comuna Gura Foii, Grădiniţa Bumbuia şi cuprinde alegatorii din satul Bumbuia,

- Secţia de votare nr. 254 Făgetu, cu sediul în comuna Gura Foii, Sala de festivităţi Făgetu şi cuprinde alegatorii din satul Făgetu.