CONSILIUL LOCAL

Hotarari ale Consiliului Local

 

 

 

STRUCTURA  CONSILIULUI LOCAL ALES LA DATA DE 05.06.2016:

- SERBAN GHEORGHE-PSD

- NICOLAE CONSTANTIN- PSD

- FLOREA ALEXANDRU- PSD

- GHEORGHE NICOLAE- PSD

- RADUTA EMIL- PSD

- DUMITRU FLORENTINA- PSD

- NEAGU MARIN- PNL

- LIXANDRU MARIN- PNL

- SANDU AURELIA DOINA- PNL

- CIUREANU AUREL- PNL

- DUMITRESCU STELIAN- PNL

 

COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL:

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,  administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț;

2. Comisia pentru învățământ , sănătate,  protecție socială,  activități sportive și de agrement.

3. Comisia juridică, administrație publică  locală,  apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor.

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL: