Anunţuri

COMUNA GURA FOII, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare DC 112 pe o lungime de 4472 ml, în comuna Gura Foi, județul Dâmbovița”, propus a fi amplasat în comuna Gura Foii, satele Gura Foii și Bumbuia, județul Dâmbovița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru Protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Talomiței, nr. 1, județul Dâmbovița si la sediul Primăriei Gura Foii, în zilele de luni – vineri, intre orele 8.00 ~ 16.00.


Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului – Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței nr. 1, județul Dâmbovița”


Mai multe anunțuri

Anunț măsurători intravilan pe partea dreaptă, sat Catanele

Anunţ începerea prestaţiei de Recolectare a Deşeurilor Reciclabile (Fracţie – Uscată) – 22 martie 2022