Istoric

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Gura Foii făcea parte din plasa Cobia a județului Dâmbovița, având în compunere doar satul de reședință cu 850 de locuitori. În comună funcționau trei biserici întreținute de enoriași, o școală și o fabrică de frânghii aparținând inginerului Constantin Chiru. În 1925, comuna era arondată plășii Găești și avea în compunere satele Gura Foii, Catanele și Bumbuia, cu 1650 de locuitori.

În 1950, reorganizarea administrativă a plasat comuna Gura Foii în raionul Găești din regiunea Argeș. În 1968, ea a devenit comună suburbană a orașului Găești, având componența actuală. La sfârșitul anilor 1980, comunele suburbane au fost resubordonate județului din care făceau parte, cu această ocazie comuna Gura Foii trecând direct în componența județului Dâmbovița.

Sursa: https://ro.wikipedia.org